Bioresonanca temelji na zakonih biofizike

Bioresonanca je metoda diagnostike in zdravljenja, ki temelji na uporabi razmeroma dragih aparatur, ki delujejo na principu uporabe različnih frekvenc. Aparat je računalniško voden in preverja frekvence nihanja tkiv po celem telesu. Aparat zaznava bolezenske vzorce nihanja tkiv in nepravilne komunikacije med posameznimi celicami, ki vplivajo na bolezensko dogajanje v telesu. Ideja za zdravljenje se je porodila na podlagi tega, da je znano dejstvo, da ima vsaka celica v telesu specifičen vzorec nihanja elektromagnetnega valovanja, ki ga je možno modulirati. Bioresonanca je fizikalna metoda, ki za svoje delovanje izkorišča zakone biofizike in kvantne mehanike.

Osnova njenega delovanja je prepoznava nezdravih nihanj posameznih tkiv v telesu, ki jih absorbira v aparat, računalnik pa nato predela neustrezna bolna nihanja tkiv v zdrava nihanja, ki jih nato vrne v telo. Na ta način da bioresonanca organizmu možnost, da se prične samozdraviti na povsem naraven in zdravju prijazen način. Elektrode, ki jih izvajalec bioresonance namesti na različne dele telesa, zaznavajo različne frekvence nihanja, ki jih oddajajo posamezni organi in tkiva. Te vzorce nihanj pa nato filtrira računalnik, ki proizvede zdrav vzorec nihanja, ki ga ponovno pošlje v telo. Princip te metode zdravljenja je precej preprost, vendar pa je bilo potrebnih mnogo let, da so strokovnjaki lahko trgu ponudili aparature, ki so bile res učinkovite.

Poleg tega pa se je lahko bioresonanca lahko razvila le ob podpori razvoja računalniške tehnologije, ki je njen bistven sestavni temelj, brez katerega sploh ne bi mogla obstajati. Rezultat timskega sodelovanja zdravnikov, biofizikov in računalniških programerjev, je sofisticirana naprava, ki je potrebna za izvajanje te metode. Z napredkom tehnologije so postali ti aparati cenejši in bolj dostopni. Usposabljanje za izvajanje bioresonance ni pretirano zahtevno, drago ali dolgotrajno. Med terapevti zasledimo ljudi iz zelo različnih poklicev, ki so se odločili, da bodo to metodo zdravljenja ponudili ljudem z različnimi zdravstvenimi težavami.…