Računovodstvo, ki nudi več kot le računovodske storitve

Naše računovodstvo ponuja računovodske storitve na zelo visokem nivoju in po ugodnih cenah. Smo ažurni, hitri, sistematični, strokovno podkovani in natančni. V našem računovodskem servisu se ukvarjamo z vodenjem poslovnih knjig, knjižimo prejete in izdane račune, obračunavamo davek na dodano vrednost, oddajamo poročila davčnemu organu, ukvarjamo se s knjiženjem blagajniških iztržkov, knjiženjem in obračunavanjem stroškov službenih poti, vodimo blagajno in evidenco osnovnih sredstev ter obračunavamo njihovo amortizacijo, vodimo bančne izpiske, obračunavamo plače in izdelujemo letne bilance in izkaze.

Računovodstvo Koper obenem deluje na področju pripravljanja računovodskih izkazov in izdelave davčnega zaključnega računa. Ukvarjamo se z izdelavo davčne napovedi za espeje in letne bilance stanja ter izkaza izida poslovanja. Izdelujemo davčne napovedi, pripravljamo letna poročila za AJPES, ter sledimo drugim obveznostim, vezanim na računovodstvo.

Ta računovodski servis ni klasičen, saj ne deluje izključno na računovodskem področju. Strankam tudi svetuje in jim pomaga pri izdelavi dokumentov, ki niso vezani na računovodske storitve. Poleg vsega naštetega vam koprsko računovodstvo pomaga pri izdelavi pogodb, saj sodeluje z odvetniško družbo, in vam pomaga prihraniti čas in denar z ustreznim finančnim, davčnim in poslovnim svetovanjem. Vsako uspešno podjetje ima za seboj izkušenega računovodjo in ta računovodja smo mi!

Držimo se zelo visokih standardov na področju računovodstva, od katerih ne odstopamo. Pomagamo vam sestaviti vloge, dopise, pridobimo pravna mnenja in svetujemo glede pogodb. Pomagamo vam reševati najrazličnejše vrste izzivov s pravnega področja, vezanih na poslovanje vašega podjetja.

Računovodstvo sodeluje tako s samostojnimi podjetniki kot srednjimi in srednje velikimi družbami. Pri tem ni pomembno, ali ste šele začeli samostojno poslovno pot ali ste na njej že nekaj časa. V vsakem pogledu vam bomo stali strani kot strokovno podkovan zunanji sodelavec, ki vam bo znal dati pravi nasvet ob pravem času. Zakorakajte z nami po poti, ki vodi k poslovni odličnosti.…